WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ - NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 13275 z dnia 04 września 2017Drukuj

Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna - konkurs ofert 2017 – komunikat w sprawie kryteriów oceny ofert

KOMUNIKAT W SPRAWIE KRYTERIÓW OCENY OFERT W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Z uwagi na zapytania świadczeniodawców, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372 ze zm.) „WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ”, jednym z kryteriów oceny ofert pozostaje kryterium ciągłości rozumiana jako realizacja na podstawie umowy, w dniu złożenia oferty, procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy ogłoszone postępowanie.

Z uwagi na powyższe, świadczeniodawcy, którzy dotychczas realizowali świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia, który objęte został ogłoszonym postępowaniem  konkursowym,  mogą  udzielić odpowiedzi twierdzącej na zapytanie, definiowane w pkt. III.1  przywołanego załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku.

 

                                                                                  Z up. Z-cy Dyrektora ds. Służb Mundurowych

                                                                                            Naczelnik ds. Służb Mundurowych

                                                                                                           Dariusz Brudło

                                                                                 

                       

 

           

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158