WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ - NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 13264 z dnia 30 sierpnia 2017Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - konkurs ofert 2017 – szkolenie dotyczące postępowań konkursowych

Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

konkurs ofert 2017 – szkolenie dotyczące postępowań konkursowych

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym.

Wielkopolski Odział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie dotyczące przedmiotowych postępowań, które odbędzie się w dniu 31.08.2017r. o godz., 13:00 w Poznaniu, przy ul. Piekary 14/15, VIII piętro pok. 810

Jednocześnie WOW NFZ w załączeniu przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami (Dz.U.2016.86 tekst jednolity)

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dz. U. 2016 poz. 1372), zmienionym:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. (dz. U. 2017 poz.498)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2017 r. (dz. U. 2017 poz.1279)

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014 poz. 1980)

zmienionym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. ( Dz. U. 2017 poz. 44)

4. Zarządzenie Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

5. Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158