WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ - NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 13216 z dnia 22 sierpnia 2017Drukuj

POZ – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA – konkurs ofert 2017 – odwołanie postępowań

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

konkurs ofert 2017 – odwołanie postępowań

W związku z uprawnieniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w treści ogłoszeń postępowań z dnia 21.08.2017r., uwzględniając jednocześnie techniczny błąd dotyczący budowy zapytań ofertowych, Odział Funduszu informuje, o odwołaniu części postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 21.08.2017 w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 000 świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym.

Odwołane postępowania zastąpione zostały nowymi ogłoszonymi w dniu 22 sierpnia 2017 r. postępowaniami konkursowymi, w wyniku czego przesunięte zostały terminy:

- składania ofert z 4 września 2017 r. na 5 września 2017 r.

- otwarcia ofert z 6 września 2017 r. na 7 września 2017 r.

Pozostałe terminy nie uległy zmianie. Niezbędne informacje znajdują się w treści ogłoszeń o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna – konkurs ofert 2017.

  • Odwołane postępowanie 15-17000906/POZ/0112/01.0000.162.16/01 zastępuje się postępowaniem 15-17000910/POZ/0112/01.0000.162.16/01
  • Odwołane postępowanie 15-17000907/POZ/0112/01.0000.162.16/01 zastępuje się postępowaniem 15-17000911/POZ/0112/01.0000.162.16/01

ODWOŁANE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: odwołane, w przedmiocie postępowania: podstawowa opieka zdrowotna - poz).

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158