WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 13209 z dnia 21 sierpnia 2017Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

KONKURS OFERT 2017
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne, w zakresie:

  • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej

OGŁOSZENIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: profilaktyczne programy zdrowotne - pro).

 

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

PODSTAWY PRAWNE  PODSTAWY PRAWNE  [12865KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158