WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 13203 z dnia 16 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: leczenie ogólnostomatologiczne w placówce przy O. M. Kolbe 1 w Pile

W związku z zaprzestaniem od dnia 1 lipca 2017 roku realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych w ramach zawartej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez podmiot zlokalizowany w Pile, przy ulicy O. M. Kolbe 14B, Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, znajdujących się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

GABINET STOMATOLOGICZNY GRAŻYNA MALAROWSKA

MATWIEJEWA 6

067 2156458

2

GABINETY LEKARSKIE DENT-IM PIOTR MALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA

KRÓLOWEJ JADWIGI 15

730505012

3

INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA AGATA IDZIKOWSKA

ELIZY ORZESZKOWEJ 10A/2L

736783783

4

KONTRAKTOWY GABINET STOMATOLOGICZNY KLAWA DOROTA

ŚNIADECKICH 56

067 2138252

5

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA-WOJCIECH KULESZA

OKRZEI 14/11

602110217

6

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY MARZENA WIECZOREK-POGORZELSKA

ELIZY ORZESZKOWEJ 14C

673529217

7

STOMATOLOGIA WOJCIECH LASKOWSKI

DZIECI POLSKICH 32A

665540956

8

PRAKTYKA DENTYSTYCZNA T. BINEK

KOCHANOWSKIEGO 13/2

784556771

9

HALINA BINEK LEKARZ DENTYSTA

SALEZJAŃSKA 7

692902778

Oddział Wielkopolski NFZ pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta oraz oryginał skierowania.

 

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z  2016 r. poz. 1793, ze zm.)

 

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158