WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 13199 z dnia 11 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat prasowy - Rozstrzygnięto konkurs NFZ: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Rozstrzygnięto konkurs NFZ: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

11 sierpnia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ rozstrzygnął konkurs w dziedzinie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W zakresie świadczeń w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych zapewniono zwiększenie dostępności dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego i śremskiego o 100 dodatkowych łóżek. Dzięki temu możliwe będzie – szczególnie w przypadku pacjentów w stanach „ostrych” – ograniczenie liczby osób dowożonych z Poznania i okolic do szpitali w Gnieźnie i Kościanie, a w przypadku braku miejsc nawet do bardziej odległych placówek.

Podobnie w przypadku pacjentów oddziału detoksykacji po alkoholu, gdzie obok już działającego w szpitalu Raszei, świadczenia będą dostępne dodatkowo w oddziale szpitala HCP. Warto zauważyć, że ten szpital ma zarejestrowaną działalność objętą zakresem konkursu od 1 sierpnia br., co umożliwiło mu złożenie oferty w terminie konkursu.

Zupełnie nową formą opieki będą świadczenia w szpitalu HCP terapii dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (tzw. podwójna diagnoza).Jak dotąd brakowało takiego oddziału na terenie Wielkopolski, pacjenci leczyli się w poradniach ambulatoryjnych lub na innych oddziałach stacjonarnych.

WOW NFZ planuje zawarcie umów na okres od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018 r. (do tego dnia obowiązywać będą również umowy zawarte we wcześniej rozstrzygniętych konkursach, dotyczących opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Jacek Bartkowiak, biuro prasowe WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158