WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 13196 z dnia 10 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego ogłoszonych postępowań konkursowych

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego ogłoszonych postępowań konkursowych

mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 

W związku z ogłoszonymi w dniu 3 sierpnia 2017 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne od dnia 1 października 2017 roku z tytułu braku zabezpieczenia w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, w zakresach świadczeń i obszarach wskazanych poniżej, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 roku w budynku Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Grunwaldzkiej 158, II piętro, pok. 221

o godz. 9.00 dla postępowań ogłoszonych na obszar powiatu międzychodzkiego w zakresach:

  • położnictwo i ginekologia - hospitalizacja; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja - N01,N20;
  • neonatologia - hospitalizacja; neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25;

o godz. 10.30 dla postępowań ogłoszonych na obszar subregionów: kaliskiego, pilskiego i poznańskiego z wyłączeniem miasta Poznań w zakresach:

  • onkologia kliniczna – hospitalizacja; onkologia kliniczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny; dla postępowań ogłoszonych na obszar subregionu pilskiego w zakresach:
  • hematologia - hospitalizacja; hematologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny.

Jednocześnie WOW NFZ w załączeniu przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju leczenie szpitalne celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu:

  • Zarządzenie Nr 71/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne ze zm.;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 694 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372 ze zm.).

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158