WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 13194 z dnia 09 sierpnia 2017Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

KONKURS OFERT 2017
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie:

  • świadczenia w izbie przyjęć szpitala (ryczałt dobowy)

ROZSTRZYGNIECIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - psy).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158