WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KOMUNIKATY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOT. OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Artykuł nr: 13184 z dnia 07 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązywania w roku 2017 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązywania w roku 2017 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju leczenie szpitalne (oddziały szpitalne - 03/1)

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż na podstawie art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) okres obowiązywania umów wieloletnich, zawartych do dnia 30 września 2017 roku w rodzaju: leczenie szpitalne (oddziały szpitalne - 03/1) zostanie przedłużony do dnia 31 marca 2018 r.

Jednocześnie Oddział pragnie wskazać, iż wartości umów zostaną ustalone odrębnie na okres rozliczeniowy od dnia 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz na okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.

Powyższe nie dotyczy zakresów świadczeń objętych systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku oraz świadczeń medycznych w trybie hospitalizacji dla obszarów zabezpieczenia, na które Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ogłosił postępowania konkursowe.

Ponadto WOW NFZ przypomina, iż wobec faktu aneksowania umów do dnia 31.03.2018 r. aktualnym pozostaje zobowiązanie podmiotów leczniczych wynikające z art. 20 ust. 1b ustawy o świadczeniach, dotyczące dokonywania wpisów na listy oczekujących na udzielenie świadczenia w przypadku braku możliwości jego udzielenia w dniu zgłoszenia się świadczeniobiorcy.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips