WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 13183 z dnia 07 sierpnia 2017Drukuj

Komunikat w sprawie Programu WHO eliminacji odry i różyczki

Komunikat w sprawie Programu WHO eliminacji odry i różyczki

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, na wniosek Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, prosi o zapoznanie się z zasadami realizacji Programu WHO eliminacji odry i różyczki oraz materiałami informacyjnymi dotyczącymi różyczki.

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158