WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Artykuł nr: 13170 z dnia 31 lipca 2017Drukuj

Opieka paliatywna i hospicyjna - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna na dzień 02 sierpnia 2017 roku w następującym zakresie świadczeń:

  • 15-17-000769/OPH/15/1/15.2180.027.02/01 – świadczenia w hospicjum domowym na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów (grodziski, obornicki, poznański, średzki, nowotomyski)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158