WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13167 z dnia 31 lipca 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach: rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuch i mowy, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym

  1. 15-17-000791/REH/05/1/05.2300.023.02/1 w zakresie: rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuch i mowy na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski (8)
  2. 15-17-000792/REH/05/1/05.2300.023.02/1 w zakresie: rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuch i mowy na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński (9)
  3. 15-17-000786/REH/05/1/05.2300.022.02/1 w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym: na obszarze zabezpieczenia subregion pilski (8)

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158