WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 13159 z dnia 28 lipca 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przesuwa z dnia 28 lipca 2017 roku na dzień 3 sierpień 2017 roku termin rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne:

nr 15-17-000747/STM/07/1/07.0000.218.02/01 na obszarze Gmina PIŁA [3019011]

z up. Dyrektora WOW NFZ
Magdalena Kraszewska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158