WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13150 z dnia 26 lipca 2017Drukuj

Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - odwołanie postępowań

LECZENIE SZPITALNE KONKURS OFERT 2017

ODWOŁANIE POSTĘPOWAŃ W ZAKRESACH: PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

W związku z uprawnieniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w treści ogłoszeń postępowań z dnia 24 lipca 2017 r., uwzględniając jednocześnie techniczny błąd dotyczący budowy zapytań ofertowych, Oddział Funduszu informuje o odwołaniu postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 24 lipca 2017 r. w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Numery postępowań:

 • 15-17-000827/SZP/03/5/03.0000.301.02/01
 • 15-17-000828/SZP/03/5/03.0000.302.02/01
 • 15-17-000829/SZP/03/5/03.0000.343.02/01
 • 15-17-000830/SZP/03/5/03.0000.371.02/01
 • 15-17-000831/SZP/03/5/03.0000.339.02/01
 • 15-17-000832/SZP/03/5/03.0000.369.02/01
 • 15-17-000833/SZP/03/5/03.0000.370.02/01
 • 15-17-000834/SZP/03/5/03.0000.367.02/01
 • 15-17-000835/SZP/03/5/03.0000.354.02/01
 • 15-17-000836/SZP/03/5/03.0000.312.02/01
 • 15-17-000837/SZP/03/5/03.0000.377.02/01
 • 15-17-000838/SZP/03/5/03.0000.379.02/01
 • 15-17-000839/SZP/03/5/03.0000.380.02/01
 • 15-17-000840/SZP/03/5/03.0000.306.02/01
 • 15-17-000841/SZP/03/5/03.0000.363.02/01
 • 15-17-000842/SZP/03/5/03.0000.304.02/01
 • 15-17-000843/SZP/03/5/03.0000.309.02/01
 • 15-17-000844/SZP/03/5/03.0000.310.02/01
 • 15-17-000845/SZP/03/5/03.0000.356.02/01
 • 15-17-000846/SZP/03/5/03.0000.358.02/01

ODWOŁANE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: odwołane, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

z up. Dyrektora WOW NFZ
Magdalena Kraszewska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158