WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł nr: 13133 z dnia 18 lipca 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodz. rehabilitacja lecznicza w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż okres obowiązujących umów wieloletnich zawartych do dnia 30 września 2017 roku w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa po wyrażeniu zgody przez świadczeniodawców zostanie przedłużony do dnia 31 grudnia 2017 roku .

Wobec powyższego Oddział pragnie wskazać, że przeprowadzi postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów w przedmiotowych zakresach na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

Biuletyn Informacji Publicznej