WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13120 z dnia 12 lipca 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców – konkurs ofert w rodzaju Rehabilitacja lecznicza - ceny oczekiwane

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawia cenę oczekiwaną w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, ogłoszonego w dniu 12 lipca 2017 roku.

 

KOD

ZAKRES

CENA- wartość jednostki rozliczeniowej (punkt)

05.1300.207.02

LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

1,14 zł.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Magdalena Kraszewska

Biuletyn Informacji Publicznej