WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13119 z dnia 12 lipca 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców – konkurs ofert w rodzaju Rehabilitacja lecznicza - ceny oczekiwane

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu przedstawia cenę oczekiwaną w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, ogłoszonego w dniu 12  lipca 2017 roku.

 

KOD

ZAKRES

CENA- wartość jednostki rozliczeniowej (punkt)

05.4306.300.02

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

1,10 ZŁ.

05.4300.300.02

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH

1,05 ZŁ.

05.4300.309.02

REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH

1,10 ZŁ.

05.2300.021.02

REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

1,10 ZŁ.

05.2300.022.02

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA  W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

1,00 ZŁ.

05.2300.023.02

REHABILITACJA OSÓB Z DYFUNKCJĄ NARZADU WZROKU I MOWY

1,10 ZŁ

05.2300.024.02

REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

1,10 ZŁ.

05.2300.026.02

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

1,00 ZŁ.

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Magdalena Kraszewska

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158