WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Artykuł nr: 13092 z dnia 05 lipca 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad sprawozdawania informacji o Pierwszym Wolnym Terminie

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, że z dniem 1 lipca 2017 roku uległy zmianie zasady sprawozdawania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń[1]. Dotychczas w przypadku przekazywania informacji raz w tygodniu, informacja o pierwszym wolnym terminie miała być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia i przekazana najpóźniej następnego dnia roboczego od ostatniego dnia roboczego tygodnia.

Ponieważ zasada ta opierała się na zgodności terminów przygotowania informacji o pierwszym wolnym terminie z harmonogramem pracy poszczególnych miejsc udzielania świadczeń i rodziła wśród świadczeniodawców wątpliwości interpretacyjne, wprowadzono uproszczoną zasadę, iż:

 

DANE MAJĄ BYĆ PRZEKAZYWANE CO NAJMNIEJ RAZ W TYGODNIU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA LUB DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY PRZEKAZANIE.

Tym samym WOW NFZ informuje, że nie będzie miało już znaczenia, czy data przygotowania (tj. stan danych na dzień) wskazuje na ostatni dzień tygodnia pracy, zgodny z harmonogramem miejsca udzielania świadczeń.

Biorąc powyższe pod uwagę, obowiązek zostanie spełniony, gdy:

 1. Raport zostanie przekazany w poniedziałek ze stanem danych na ten sam dzień lub dzień poprzedni (niedzielę).
 2. Raport zostanie przekazany we wtorek ze stanem danych na ten sam dzień lub dzień poprzedni (poniedziałek).
 3. Raport zostanie przekazany w środę ze stanem danych na ten sam dzień lub dzień poprzedni (wtorek), itd.
 4. Raport może zostać przygotowany i przesłany w dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględnia się dni ustawowo wolne od pracy), przykładowo:

   

 1. raport  przesłany 16.08.2017 r., może wskazywać stan danych na dzień:

  - 16.08.2017 r. - tj. ten sam dzień, lub;

  - 15.08.2017 r. - dzień świąteczny, lub;

  - 14.08.2017 r. - dzień poprzedzający przekazanie (wyłączając święto), 

   

 2. raport  przesłany 27.12.2017 r., może wskazywać stan danych na dzień:

  - 27.12.2017 r. - tj. ten sam dzień, lub;

  - 26.12.2017 r. - dzień świąteczny, lub;

  - 25.12.2017 r. - dzień świąteczny, lub;

  - 24.12.2017 r. - niedziela, lub;

  - 23.12.2017 r. - poprzedzający przekazanie (wyłączając dwa dni świąteczne oraz niedzielę).

   

  Reasumując: pomiędzy dniem przygotowania a dniem przekazania nie może upłynąć więcej niż jeden dzień, chyba, że dzielą je dni ustawowo wolne od pracy.  

Bez zmian pozostaje wcześniej obowiązująca zasada, że wskazany dzień pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia powinien wskazywać na dzień, w którym świadczeniodawca gotów jest go udzielić.

Przywołane powyżej zmiany obowiązują od 27 tygodnia 2017 roku (tj. od poniedziałku, 3 lipca 2017 r.)

 

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

[1] §1 pkt 4 lit. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 1249).

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158