WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Artykuł nr: 13038 z dnia 22 czerwca 2017Drukuj

Zasady korzystania ze świadczeń, jeśli placówka kończy umowę z NFZ

Szanowni Pacjenci.

Od 1 lipca 2017 r., po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych, w niektórych rejonach Wielkopolski, w następujących zakresach świadczeń:

- opieka paliatywna i hospicyjna - sprawdź, jakie usługi są refundowane

- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - sprawdź, jakie usługi są refundowane

- leczenie stomatologiczne (w tym ortodontyczne) - sprawdź, jakie usługi są refundowane

- lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - sprawdź, jakie usługi są refundowane

- programy profilaktyczne - sprawdź, jakie programy finansuje NFZ

- świadczenia w dializoterapii otrzewnowej i hemodializoterapii

zmieni się częściowo wykaz placówek leczących pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz wszystkich dostępnych podmiotów znajduje się zawsze na stronie internetowej Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w serwisie: „Gdzie się leczyć?”  Dodatkowo, poniżej znajdują się wykazy placówek udzielających świadczeń w ramach nowych umów obowiązujących od lipca br. Kolorem błękitnym zaznaczone są zupełnie nowe podmioty, które nie posiadały wcześniej umowy z NFZ na dany zakres świadczeń.

LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo wyboru placówki, udzielającej świadczeń spośród wszystkich, które zawarły umowy z NFZ.

Jeżeli dotychczasowa placówka zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązana wydać pacjentowi oryginał skierowania i bezpłatne zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących z podaną datą zgłoszenia.

Gdy zgłosicie się Państwo do nowej placówki, powinna ona ustalić kolejność przyjęć z uwzględnieniem daty Państwa zgłoszenia u poprzedniego lekarza. Oryginał skierowania powinniście Państwo dostarczyć w ciągu 14 dni od momentu zarejestrowania w nowej placówce.

 

Szanowni Państwo, nie zapomnijcie również o dotychczasowej dokumentacji medycznej. Placówka, której byliście pacjentem, ma obowiązek wydać Państwu kopię.

Szczegóły, dotyczące dokumentacji medycznej, między innymi odpłatności za wydawane kopie, znajdują się w artykule: "Dostęp do dokumentacji medycznej - informacje dla pacjenta".

 

Informacji o dostępnych placówkach, czasie oczekiwania na świadczenie i wolnych terminach udzielają pracownicy Wielkopolskiego oddziału NFZ pod numerem infolinii: 800 800 895 lub pod numerami telefonów: 61 850 60 36, 61 850 60 72.

 

Biuro Prasowe WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158