WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Artykuł nr: 13036 z dnia 21 czerwca 2017Drukuj

Opieka paliatywna i hospicyjna – Rokowania 2017 – odwołanie postępowania konkursowego

Opieka paliatywna i hospicyjna – Rokowania 2017 – odwołanie postępowania konkursowego

Działając na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 w związku § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy, oraz uwzględniając treść uprawnienia wynikającego z ogłoszenia z dnia 9 czerwca 2017 r., zgodnie z którym Dyrektor może odwołać rokowania w całości lub części, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odwołuje ogłoszone w dniu 9 czerwca 2017 r. postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań o kodzie 15-17-000723/OPH/15/1/15.2180.027.02/11.

ODWOŁANE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: odwołane, w przedmiocie postępowania: opieka paliatywna i hospicyjna - oph).

Agnieszka Pachciarz
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158