WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ODWOŁANIA

Artykuł nr: 13032 z dnia 20 czerwca 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017– ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ODWOŁANIA

 

złożonego przez:
Maria Wiza, Karol Wiza
J. Słowackiego 8/220
60-825 Poznań-Jeżyce

ODWOŁANIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne – stm,[zaznaczenie czy postępowanie ma odwołania – TAK], numer postępowania: 15-17-000336/STM/07/1/07.0000.214.02/01 [zawiera – 0336 szukaj]).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158