WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pokój prasowy

Artykuł archiwalny nr: 13019 z dnia 16 czerwca 2017Drukuj

Wyjaśnienie dotyczące publikacji na portalu asta24.pl, która ukazała się w dniu 14 czerwca br. pt. "Od lipca nie będzie psychiatry dziecięcego na NFZ" [A]

W związku z publikacją: Od lipca nie będzie psychiatry dziecięcego na NFZ

Wielkopolski Oddział NFZ wyjaśnia, że niestety, w zakresie świadczeń w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, Ośrodek Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji Dziecięcej nie wyraził chęci kontynuowania umowy, która wygasa 30 czerwca br.  Obecnie trwa przedłużanie części umów, które wygasają z tą datą, w tym także na świadczenia w poradni leczenia psychicznego dla dzieci. Z placówkami, które wyraziły zgodę, Oddział przedłuża umowy z terminem od 1 lipca br.

Podstawowym problemem, istniejącym w całym kraju, jest brak specjalistów w dziedzinie psychiatrii dziecięcej, która jest specjalizacją deficytową.

Oddział zdaje sobie sprawę z niedoboru w/w specjalistów, niemniej planuje ogłoszenie konkursu uzupełniającego, co pozwoliłoby zabezpieczyć dzieci i młodzież w potrzebne świadczenia.

 

Obecnie leczenie psychiatryczne w Pile w ramach NFZ jest możliwe w dwóch poradniach, które mogą przyjmować również pacjentów do 18 roku życia:

1. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej dla dorosłych, Aleja Wojska Polskiego 49 B,         

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznych, Aleja Wojska Polskiego 43  

 

Biuro Prasowe WOW NFZ       

Biuletyn Informacji Publicznej