WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12968 z dnia 07 czerwca 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne:

  • 15-17-000291/STM/07/1/07.0000.218.02/01 w zakresie ogólnostomatologiczne na obszarze Powiat GNIEŹNIEŃSKI [3003]
  • 15-17-000393/STM/07/1/07.0000.218.02/01 w zakresie ogólnostomatologiczne na obszarze Gmina PERZÓW [3008052]

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne - stm).

z up. Hanna Philips

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158