WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 12911 z dnia 01 czerwca 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców wyłonionych w konkursie ofert w sprawie kont bankowych [A]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przypomina, o obowiązku złożenia wniosku w sprawie rachunku bankowego do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2017 roku (w formie elektronicznej i papierowej).

Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku uniemożliwi przygotowanie umowy na świadczenia zdrowotne od 1 lipca 2017 roku.

W celu zgłoszenia wniosku w sprawie rachunku bankowego prosimy postępować zgodnie z  poniższą procedurą:

Utworzenie wniosku w SZOI  następuje poprzez wybranie:

 1. z menu Umowy -> konta bankowe > wnioski,
  następnie
 2. dodawanie wniosku

następnie

 1. rodzaj wniosku – w ramach przyszłej umowy,
  rok – 2017,
  typ umowy - wybrać z listy odpowiedni typ umowy

następnie należy

 1. uzupełnić informacje o właścicielu konta bankowego

na koniec należy

 1. kliknąć przekaż (kolumna operacje) i wydrukować wprowadzony wniosek.

UWAGA!  Dla każdego typu umowy należy złożyć odrębny wniosek w sprawie konta bankowego.

Wydruk wniosku powinien zawierać kod kreskowy i być podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do reprezentowania świadczeniodawcy.

Podpisany wniosek należy przesłać niezwłocznie  na podany poniżej adres:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Grunwaldzka 158

60-309 Poznań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158