WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12901 z dnia 31 maja 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

OGŁOSZENIE
O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT
NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE

 Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż przesuwa z dnia 31 maja 2017 roku na dzień 7 czerwca 2017 roku termin rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne:

  • nr 15-17-000291/STM/07/1/07.0000.221.02/01 na obszarze Powiat GNIEŹNIEŃSKI [3003]
  • nr 15-17-000313/STM/07/1/07.0000.221.02/01 na obszarze Powiat WĄGROWIECKI [3028]
  • nr 15-17-000317/STM/07/1/07.0000.221.02/01 na obszarze Powiat POZNAŃ [3064]
  • nr 15-17-000325/STM/07/1/07.0000.213.02/01 na obszarze Grupa powiatów SUBREGION POZNAŃSKI [10]

 

Agnieszka Pachciarz
Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158