WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 12883 z dnia 30 maja 2017Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

KONKURS OFERT 2017

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionego postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonego w trybie konkursu ofert, w rodzaju: programy zdrowotne w zakresach profilaktyczne programy zdrowotne, z dnia 5 czerwca 2017 r. na dzień 9 czerwca 2017 r.

  • 15-17-000697/PRO/10/1/10.4450.159.02/01 - świadczenia w zakresie programu badań prenatalnych na obszarze subregionu pilskiego.

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Magdalena Kraszewska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158