WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12882 z dnia 29 maja 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne:

 • 15-17-000666/STM/07/1/07.0000.221.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. na obszarze powiat GRODZISKI [3005]
 • 15-17-000667/STM/07/1/07.0000.221.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. na obszarze powiat PLESZEWSKI [3020]
 • 15-17-000668/STM/07/1/07.0000.221.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. na obszarze powiat KROTOSZYŃSKI [3012]
 • 15-17-000669/STM/07/1/07.0000.214.02/1 w zakresie świadczenia protetyki stomatologicznej na obszarze grupa powiatów SUBREGION PILSKI [8]
 • 15-17-000670/STM/07/1/07.1850.118.03/1 w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na obszarze grupa powiatów SUBREGION PILSKI [8]
 • 15-17-000671/STM/07/1/07.1850.118.03/1 w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na obszarze grupa powiatów SUBREGION KALISKI [2]
 • 15-17-000672/STM/07/1/07.0000.218.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gmina TRZCINICA [3008072]
 • 15-17-000673/STM/07/1/07.0000.218.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gmina CHRZYPSKO WIELKIE [3014012]
 • 15-17-000674/STM/07/1/07.0000.218.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gmina SIEROSZEWICE [3017072]
 • 15-17-000675/STM/07/1/07.0000.218.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gmina MIASTECZKO KRAJEŃSKIE [3019052]
 • 15-17-000677/STM/07/1/07.0000.218.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gmina BRODNICA [3026012]
 • 15-17-000678/STM/07/1/07.0000.218.02/1 w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze gmina TARNÓWKA [3031062]

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne - stm).

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158