WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 12877 z dnia 29 maja 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - leczenie stomatologiczne - w placówce przy ul. Ofiar Katynia 5/2 w Lesznie

W związku z zaprzestaniem realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Lesznie ul. Ofiar Katynia 5/2 w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 L.p

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

GABINET STOMATOLOGICZNY MAŁGORZATA KŁOBUKOWSKA

64-100 Leszno

Ul. Ofiar Katynia 5/2

65 529-95-15

2

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK

64-100 Leszno

Ul. Ofiar Katynia 2/1

65 529-53-60

3

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY DRZEWIŃSKI MACIEJ

64-100 Leszno

Ul. Ofiar Katynia 2/1

65 529-53-60

4

GABINET STOMATOLOGICZNY GRAŻYNA PERZYŃSKA

64-100 Leszno

Ul. Narutowicza 28

607 881 337

5

MEDICAL-DENT ZBIGNIEW ZAKRZEWSKI, JOANNA ZAKRZEWSKA LEŚNICZUK

64-100 Leszno

Ul. Bolesława Chrobrego 48

65 529-20-15

6

NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL W LESZNIE

64-100 Leszno

Ul. Bolesława Chrobrego 48

65 520-21-32

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. 

W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

( Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.))

     Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158