WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 12851 z dnia 25 maja 2017Drukuj

Komunikat w sprawie możliwości realizacji świadczeń położnej poz w opiece nad kobietą

Komunikat w sprawie możliwości realizacji świadczeń położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisów zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r., które zmieniło zarządzenie Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej możliwa jest realizacja świadczeń położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej.

W związku z powyższym świadczeniodawcy:

Wnioski o zawarcie umowy oraz wnioski aktualizacyjne złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie / aneksowanie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Hanna Philips
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158