WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 12849 z dnia 25 maja 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

  • 15-17-000680/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat chodzieski ( 3001)
  • 15-17-000682/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat grodziski ( 3005)
  • 15-17-000683/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat jarociński ( 3006)
  • 15-17-000685/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat kolski ( 3009)
  • 15-17-000686/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat międzychodzki ( 3014)
  • 15-17-000687/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat słupecki ( 3023)
  • 15-17-000699/REH/05/1/05.1300.207.02/1 w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat nowotomyski ( 3015)

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh.)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158