WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ODWOŁANIA

Artykuł nr: 12784 z dnia 12 maja 2017Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017– ogłoszenie o wniesieniu odwołania

OGŁOSZENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 maja 2017 roku wpłynęło odwołanie złożone przez:
Maciej Wiza
Orła Białego 103
61-251 Poznań

ODWOŁANIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: profilaktyczne programy zdrowotne - pro,[zaznaczenie czy postępowanie ma odwołania – TAK], numer postępowania: 15-17-000157/PRO/10/1/10.4450.159.02/01 [zawiera - 0157 szukaj]).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158