WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 12778 z dnia 11 maja 2017Drukuj

Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [15KB]
w zakresie: program lekowy - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51); program lekowy - leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (D47.1); program lekowy - leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SPA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (M46.8); program lekowy - leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (I61, I63, I69); program lekowy - lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5Q (D46); program lekowy - leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9); program lekowy - leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych (ICD-10 E85, R50.9, D89.8, D89.9); program lekowy - leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (J84.1); program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (C44)
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158