WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 12731 z dnia 27 kwietnia 2017Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

INFORMACJA O

ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU

 ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

                           AGATA DYMKIEWICZ

UL. IRLANDZKA 113, 64-100 LESZNO

  • ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ

 Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.05.2017 roku.

                           DOROTA SIŃSKA

61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 6/1

  • ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
  • ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY PERUKARSTWO TERESA CICHOŃ

61-777 POZNAŃ UL. WOŹNA 10

  • ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE PRACOWNIA PERUKARSKO

CHARAKTERYZATORSKA ADAM CICHOŃ

                61-777 POZNAŃ UL. WOŹNA 10

  • ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ

 Umowy będą obowiązywać od dnia 01.07.2017 roku.

 Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzka 158.

Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158