WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROTESTY

Artykuł nr: 12725 z dnia 27 kwietnia 2017Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017– ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTU

 

złożonego przez:
Ewa Sobkiewicz (MEDICA BADANIA SP Z O.O.)
Św. Anny 62
96-060 Brzeziny

dnia 2017-04-26 roku.

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: profilaktyczne programy zdrowotne - pro, numer postępowania 15-17-000159/PRO/10/1/10.7940.159.02/01 [zawiera 0159 – szukaj]).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158