WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł nr: 12683 z dnia 14 kwietnia 2017Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na dzień 21 kwietnia 2017 roku w następujących zakresach świadczeń:

  • 15-17-000085/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym, na obszarze subregionu poznańskiego;
  • 15-17-000089/SPO/14/1/14.2140.026.04/01 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, na obszarze województwa wielkopolskiego;
  • 15-17-000112/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 - świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu pilskiego;
  • 15-17-000123/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 - świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu wrzesińskiego;
  • 15-17-000125/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 - świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu poznańskiego

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Magdalena Kraszewska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158