WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł nr: 12682 z dnia 14 kwietnia 2017Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2017
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
  • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży;
  • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym;
  • świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej;
  • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie;
  • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

ROZSTRZYGNIECIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – spo).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158