WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12663 z dnia 10 kwietnia 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - odwołanie postępowań

Leczenie stomatologiczne – Konkurs ofert 2017 – odwołanie postępowań

W związku z uprawnieniem Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określonym w treści ogłoszeń postępowań z dnia 5 kwietnia 2017 r., uwzględniając jednocześnie techniczny błąd dotyczący budowy zapytań ofertowych, Oddział Funduszu informuje o odwołaniu części postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 5 kwietnia 2017 r. w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne.

Odwołane postępowania (tabela poniżej) zastąpione zostały nowymi ogłoszonymi w dniu 10 kwietnia 2017 r. postępowaniami konkursowymi, w wyniku czego przesunięte zostały terminy:

·         składania ofert z 19 kwietnia 2017 r. na 24 kwietnia 2017 r.

·         otwarcia ofert z 21 kwietnia 2017 r. na 26 kwietnia 2017 r.

Pozostałe terminy nie uległy zmianie. Niezbędne informacje znajdują się w treści ogłoszeń o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne Leczenie stomatologiczne – Konkurs ofert 2017 – ogłoszenie postępowań.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki przedstawia poniżej kody i obszary odwołanych postępowań

Kod postępowania

Obszar postępowania

 

15-17-000374/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Gmina JARACZEWO [3006013]

15-17-000385/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Gmina OPATÓWEK [3007083]

15-17-000472/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Gmina CHOCZ [3020013]

15-17-000474/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Gmina DOBRZYCA [3020033]

 

 

ODWOŁANE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: odwołane, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne - stm).

z up. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Magdalena Kraszewska

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158