WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 12645 z dnia 05 kwietnia 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAZNIENIU KONKURSÓW OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016., poz. 1793 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: rehabilitacja lecznicza - w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

  • 15-17-000225/REH/05/1/05.1300.207.02/01 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna -na obszarze zabezpieczenia: powiat chodzieski
  • 15-17-000229/REH/05/1/05.1300.207.02/01 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna -na obszarze zabezpieczenia: powiat grodziski
  • 15-17-000230/REH/05/1/05.1300.207.02/01 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna -na obszarze zabezpieczenia: powiat jarociński
  • 15-17-000231/REH/05/1/05.1300.207.02/01 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna -na obszarze zabezpieczenia: powiat kępiński
  • 15-17-000232/REH/05/1/05.1300.207.02/01 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna -na obszarze zabezpieczenia: powiat kolski
  • 15-17-000235/REH/05/1/05.1300.207.02/01 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna -na obszarze zabezpieczenia: powiat międzychodzki
  • 15-17-000244/REH/05/1/05.1300.207.02/01 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna -na obszarze zabezpieczenia: powiat słupecki

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh.)

Z up. Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Krzysztof Filipowiak

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158