WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Artykuł nr: 12636 z dnia 31 marca 2017Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy na świadczenia w zakresie dializ otrzewnowych

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAWARCIE UMOWY NA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIALIZ OTRZEWNOWYCH

W związku ze zgłaszanymi przez Oferentów wątpliwościami interpretacyjnymi w przedmiocie warunków wymaganych dotyczących wymiaru czasu pracy personelu medycznego w zakresie dializ otrzewnowych, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia swoje stanowisko w niniejszej sprawie.

Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej „WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU INNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI” warunkiem realizacji świadczeń w zakresach hemodializoterapii oraz dializoterapii otrzewnowej dla osób dorosłych pozostaje w szczególności lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii - równoważnik co najmniej jednego etatu.

Uwzględniając specyfikę realizowanych świadczeń dializoterapii otrzewnowej, które z założenia wykonywane są w domu pacjenta, zaś wizyty kontrolne w samym ośrodku odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu oraz biorąc pod uwagę liczbę osób objętych leczeniem dializoterapii otrzewnowej, za dopuszczalne i spełniające warunek konieczny uznać należy realizowanie świadczeń przez tego samego lekarza w dwóch zakresach. W takim przypadku należy przyjąć, że wizyty domowe realizowane winny być w innych godzinach, niż godziny pracy stacji dializ.

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158