WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12634 z dnia 31 marca 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - komunikat dla świadczeniodawców

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW – KONKURS OFERT

W RODZAJU LECZENIE STOMATOLOGICZNE

W związku z ogłoszonymi w dniu 30 marca 2017 r. oraz w dniu 31 marca 2017 r. postępowaniami w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje:

Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w poszczególnych zakresach świadczeń wynosi:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. – 15 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży – 15 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia periodontologii – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia protetyki stomatologicznej – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniem ogólnym – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki – 12 000 pkt. miesięcznie,
 • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS – 12 000 pkt. miesięcznie.

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158