WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł nr: 12629 z dnia 30 marca 2017Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na dzień 14 kwietnia 2017 roku w następujących zakresach świadczeń:

 • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
 • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży;
 • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym;
 • świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej;
 • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

  Dyrektor
  Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
  Narodowego Funduszu Zdrowia
  Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158