WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 12625 z dnia 29 marca 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - wydłużenie terminu składania ofert

KOMUNIKAT KONKURS OFERT W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA

W ZAKRESACH: FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, FIZJOTERAPIA DOMOWA

W nawiązaniu do ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 r. postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia domowa oraz w dniu 16 marca 2017 r. postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż termin składania ofert pierwotnie oznaczony na dzień 30 marca 2017 r. zostaje wydłużony do dnia 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 16.00. Jednocześnie informujemy, iż dzień otwarcia ofert oznaczony został na 5 kwietnia 2017 r. , przy czym szczegółowy harmonogram otwarcia ofert zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem w dniu 4 kwietnia 2017 r.

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158