WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Artykuł nr: 12624 z dnia 29 marca 2017Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup jednego samochodu osobowego typu SEDAN i jednego samochodu osobowego MIKROBUS/VAN dla WOW NFZ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup jednego samochodu osobowego typu SEDAN i jednego samochodu osobowego MIKROBUS/VAN dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - oznaczenie sprawy: ZP.261.6.2017

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158