WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Artykuł nr: 12621 z dnia 28 marca 2017Drukuj

Opieka paliatywna i hospicyjna - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna na dzień 03 kwietnia 2017 roku w następujących zakresach świadczeń:

 • 15-17-000130/OPH/15/1/15.1180.007.02/01– porada w poradni medycyny paliatywnej na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion poznański
 • 15-17-000138/OPH/15/1/15.2180.027.02/01– świadczenia w hospicjum domowym na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion leszczyński
 • 15-17-000140/OPH/15/1/15.2180.027.02/01– świadczenia w hospicjum domowym na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion poznański
 • 15-17-000141/OPH/15/1/15.2181.027.02/01– świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci na obszarze zabezpieczenia: województwo wielkopolskie
 • 15-17-000131/OPH/15/1/15.4180.021.02/01– świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion kaliski
 • 15-17-000134/OPH/15/1/15.4180.021.02/01– świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion pilski
 • 15-17-000135/OPH/15/1/15.4180.021.02/01– świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion poznański
 • 15-17-000136/OPH/15/1/15.2180.027.02/01– świadczenia w hospicjum domowym na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion kaliski
 • 15-17-000139/OPH/15/1/15.2180.027.02/01– świadczenia w hospicjum domowym na obszarze zabezpieczenia: grupa powiatów - subregion pilski

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158