WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 12620 z dnia 28 marca 2017Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSÓW OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016., poz. 1793 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: programy zdrowotne - w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne:

 • 15-17-000143/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 - program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski
 • 15-17-000144/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 - program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński
 • 15-17-000147/PRO/10/1/10.0000.156.02/01 - program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski
 • 15-17-000151/PRO/10/1/10.7000.156.02/01 - program profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski
 • 15-17-000161/PRO/10/1/10.0000.157.02/01 - program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński
 • 15-17-000165/PRO/10/1/10.4450.159.02/01 - program badań prenatalnych na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski
 • 15-17-000168/PRO/10/1/10.4450.159.02/01 - program badań prenatalnych na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski
 • 15-17-000172/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski
 • 15-17-000173/PRO/10/1/10.0010.162.02/01 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy na obszarze zabezpieczenia: subregion poznański
 • 15-17-000174/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny na obszarze zabezpieczenia: subregion poznański
 • 15-17-000175/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski
 • 15-17-000177/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski
 • 15-17-000178/PRO/10/1/10.0000.163.02/01 - program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap specjalistyczny na obszarze zabezpieczenia: subregion leszczyński

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: profilaktyczne programy zdrowotne - pro).

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158