WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Artykuł nr: 12608 z dnia 23 marca 2017Drukuj

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2017 - harmonogram otwarcia ofert

HARMONOGRAM OTWARCIA OFERT

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż otwarcie ofert w rodzaju programy zdrowotne - w zakresach profilaktyczne programy zdrowotne odbędzie się w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w dniach 24 oraz 27 marca 2017 r. przy ul. Grunwaldzkiej 158.

Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem wg numerów postępowań:

24 marca 2017 r. ul Grunwaldzka 158, pokój 133/134 – I piętro od godz. 9.00

 • 15-17-000146/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 15-17-000149/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 15-17-000154/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 15-17-000156/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 15-17-000157/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 15-17-000158/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
 • 15-17-000165/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 15-17-000166/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 15-17-000167/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
 • 15-17-000168/PRO/10/1/10.4450.159.02/01

27 marca 2017 r. ul Grunwaldzka 158, pokój 133/134 – I piętro od godz. 9.00

 • 15-17-000143/PRO/10/1/10.0000.156.02/01
 • 15-17-000144/PRO/10/1/10.0000.156.02/01
 • 15-17-000145/PRO/10/1/10.0000.156.02/01
 • 15-17-000147/PRO/10/1/10.0000.156.02/01
 • 15-17-000148/PRO/10/1/10.0000.156.02/01
 • 15-17-000150/PRO/10/1/10.7000.156.02/01
 • 15-17-000151/PRO/10/1/10.7000.156.02/01
 • 15-17-000152/PRO/10/1/10.7000.156.02/01
 • 15-17-000153/PRO/10/1/10.7000.156.02/01
 • 15-17-000155/PRO/10/1/10.7000.156.02/01
 • 15-17-000159/PRO/10/1/10.7940.159.02/01
 • 15-17-000160/PRO/10/1/10.0000.157.02/01
 • 15-17-000161/PRO/10/1/10.0000.157.02/01
 • 15-17-000162/PRO/10/1/10.0000.157.02/01
 • 15-17-000163/PRO/10/1/10.0000.157.02/01
 • 15-17-000164/PRO/10/1/10.0000.157.02/01
 • 15-17-000169/PRO/10/1/10.0010.162.02/01
 • 15-17-000170/PRO/10/1/10.0010.162.02/01
 • 15-17-000171/PRO/10/1/10.0010.162.02/01
 • 15-17-000172/PRO/10/1/10.0010.162.02/01
 • 15-17-000173/PRO/10/1/10.0010.162.02/01
 • 15-17-000174/PRO/10/1/10.0000.163.02/01
 • 15-17-000175/PRO/10/1/10.0000.163.02/01
 • 15-17-000176/PRO/10/1/10.0000.163.02/01
 • 15-17-000177/PRO/10/1/10.0000.163.02/01
 • 15-17-000178/PRO/10/1/10.0000.163.02/01

W przypadku obecności oferenta na otwarciu w dniu 24 marca 2017 r. komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do otwarcia ofert z postępowań na które została złożona oferta danego pomiotu, bez zachowania kolejności podanej w harmonogramie.

Komisja konkursowa

w zakresach profilaktyczne programy zdrowotne

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158