WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12598 z dnia 21 marca 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne – konkurs ofert - komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 lipca 2017 roku w zakresach:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne;
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym;
 • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS;
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży;
 • świadczenia protetyki stomatologicznej;
 • świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki;
 • świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej;
 • program zdrowotny Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie dotyczące przedmiotowych postępowań, które odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 9:00 w Sali Kongresowej w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37 a.

Jednocześnie WOW NFZ w załączeniu przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju leczenie stomatologiczne celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.).
 • Zarządzenie Prezesa NFZ nr 18/2017/DSOZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione zarządzeniem Prezesa NFZ nr 19/2017/DSOZ z dnia 15 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158