WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 12581 z dnia 14 marca 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert - komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 lipca 2017 roku w zakresach:

  • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
  • fizjoterapia ambulatoryjna,
  • fizjoterapia domowa,

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie dotyczące przedmiotowych postępowań, które odbędzie się w dniu 16 marca 2017 roku o godz. 9:00 w Wyższej Szkole Bankowej AULA nr 107 w budynku CP ( budynek dawnych koszar pruskich) w Poznaniu ul. Ratajczaka 5/7.

Jednocześnie WOW NFZ w załączeniu przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju rehabilitacja lecznicza celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

  • Zarządzenie Nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń –leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączka,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.).
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158