WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

Artykuł nr: 12575 z dnia 13 marca 2017Drukuj

Pomoc doraźna i transport sanitarny - konkurs ofert 2017 - komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – w zakresie: świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N”

W związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 lipca 2017 roku w zakresie:

  • świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N”

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie dotyczące przedmiotowych postępowań, które odbędzie się w dniu 14 marca 2017 roku o godzinie 11.00 w Poznaniu, przy ulicy Piekary 14/15, VIII piętro, pokój 810.

Jednocześnie WOW NFZ w załączeniu przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

  • Zarządzenie nr 65/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158