WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

Artykuł nr: 12564 z dnia 10 marca 2017Drukuj

Pomoc doraźna i transport sanitarny – konkurs ofert 2017 – ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2017
POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ SANITARNY TYPU "N"

OGŁOSZENIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: pomoc doraźna i transport sanitarny - pdt).

 

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

PODSTAWY PRAWNE  PODSTAWY PRAWNE  [1601KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158